Nr. 7 | februari 2019 | voor zakelijke relaties Online lezen
'Het kind voorop; op weg naar passende kinderopvang'
Sinds 2015 participeert entrea lindenhout in het project ‘Het kind voorop; op weg naar passende kinderopvang’. Het streven is dat alle kinderen in hun eigen wijk in Arnhem kinderopvang krijgen. Inclusie is het uitgangspunt; elk kind hoort erbij met zijn eigen ontwikkelingsbehoefte. Kinderen hoeven niet meer naar de specialist toe voor passende hulp, de specialist komt naar het kind.

Henriëtte van Winden leidt het project ‘Het kind voorop’ in opdracht van de gemeente Arnhem vanuit haar hart: ‘Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst en wat is er mooier dan dat we hen nu al kunnen laten zien: Jij hoort erbij, er is plek voor jou, jij mag er zijn.’
Lees meer
Twitter LinkedIn
 
 
 
‘Voor ouders en kinderen is het fijn dat het kind in hun eigen omgeving kan blijven, vertrouwd en dichtbij huis.’
Henriëtte van Winden, projectleider ‘Het kind voorop’
 
 
Gillis Geschiere nieuwe regiodirecteur Tiel
Onderwijs entrea lindenhout heeft Gillis Geschiere welkom geheten als nieuwe regiodirecteur in Tiel. Vanaf 1 februari is hij verbonden aan school De Hertog. Gillis volgt Paul Hijne op, die enige tijd als interim-regiodirecteur aan de school verbonden was. Net als Paul Hijne zal ook Gillis zijn directiefunctie voor De Hertog combineren met een directiefunctie voor De Cambier, een school van Punt Speciaal in Tiel. Met welke passie maken we de komende tijd kennis?
Lees meer
Twitter LinkedIn
 
 
 
‘Een normaal kind opvoeden is natuurlijk al moeilijk, maar hoe moet je omgaan met een kind dat autistisch is.’
Sabina, moeder van Emma
 
 
'We werden zo trots als een pauw' 
Natuurlijk is elk kind anders, maar ouders met autistische kinderen worden echt in het diepe gegooid. Door de ouder-kindtraining STOP4-7 leer je hoe je er mee moet omgaan. Die duidelijkheid betekent voor Emma en haar ouders ook rust en veiligheid. 'We werden zo trots als een pauw', vertelt haar moeder Sabina.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
'Goedemorgen Elli, hoe gaat het met je?'
Zo begon de mail van een begeleider YOIN aan haar leidinggevende. Een mail, zomaar tussendoor, maar wel een die op een bijzondere manier een inkijkje geeft in onze opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Hoe het hen lukt een leven op te bouwen in Nederland. Met de steun van enorm betrokken begeleiders...

Lees maar eens mee en ontdek de wereld van YOIN.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
 
Maarten Hoek interim in Raad van Bestuur
Op 10 januari heeft entrea lindenhout op een feestelijke manier afscheid genomen van bestuurder Annet van Zon. Na vele jaren vol passie bestuurder te zijn geweest van Lindenhout en entrea lindenhout, is zij per 1 februari begonnen als bestuurder bij kinderopvangorganisatie Spring.

Annemarie Profittlich, die vanaf dit moment de functie voorzitter van de Raad van Bestuur vervult, laat zich tijdelijk bijstaan door interim-bestuurder Maarten Hoek. Maarten heeft ervaring in de jeugdzorg en zorg in het algemeen en met fusie- en post fusietrajecten. Hij richt zich de komende maanden op onze bedrijfsvoering en de verdere uitwerking van de stappen die we rond de fusie entrea lindenhout nog willen zetten. Hij zal hierin een belangrijke en waardevolle bijdrage leveren.

Zijn activiteiten als interim lid Raad van Bestuur eindigen per 31 december 2019.
entrealindenhout.nl
communicatie@entrealindenhout.nl
Arnhem: 026 354 33 33 Ubbergen: 024 381 61 11
Aanmelden  |   Wijzigen  |   Afmelden