Papa zegt mama weer gedag!
DEES komt in beeld in vechtscheidingssituaties waarbij al meerdere interventies zijn ingezet, die niet afdoende zijn gebleken. Het doel van DEES is dat conflicten tussen de ouders de-escaleren en dat ouders vanuit hun ouderlijke posities (weer) gaan samenwerken in het belang van hun kinderen.
Nieuwe begeleidingsvorm voor ouders in vechtscheiding
Entrea lindenhout is een van de vier jeugdzorginstellingen die op dit moment werkt met opgeleide en gecertificeerde DEES-begeleiders. Lonneke van Geffen, gedragswetenschapper en tevens DEES-begeleider: “DEES is een behoorlijk pittig programma. Het gaat hier om de zwaarste mate van conflictsituaties op de escalatie-ladder van Glasl. Ouders kunnen zichzelf niet meer reguleren in het bijzijn van de ander. De andere ouder wordt ontkend, gestalkt, genegeerd… Deze ouders moeten gemotiveerd zijn en bereid zijn de strijd drie maanden te staken en te werken aan zichzelf.”
Ouders na de-escalatie weer aan het roer
Als ouders na drie maanden de conflicten de baas zijn en weer samen aan tafel kunnen, is het doel bereikt. Lonneke: “Het is mooi om te zien dat met de de-escalatie de ouderpositie verandert. Ouders stemmen hun ouderlijke taken weer op elkaar af en dat werkt door in het gezin: kinderen hebben minder last van de strijd van hun ouders. Ze hoeven niet meer bang te zijn. Ze doen het weer beter op school. Soms zit het effect in iets kleins: een meisje dat ziet dat papa mama weer groet.”
Doorverwijzing naar DEES
Ouders bij wie de onderlinge conflicten langdurig aanhouden en deze uit de hand lopen, waarbij er geen uitweg meer lijkt te zijn voor de situatie, kunnen gebruik maken van DEES. Zij kunnen voor DEES worden verwezen door de rechter, de Raad voor de Kinderbescherming, huisarts, jeugd-/ wijkteams, de beschermtafel en Veilig thuis. Vooraf is er een zorgvuldige screening om te kijken of het traject haalbaar is. De effecten van DEES voor zowel de ouders als de kinderen worden van meet af aan onderzocht.

Meer informatie over DEES leest u op in de folder DEES de-escalatie bij vechtscheiding. Kijk ook op www.dees.website

Aanmelden bij entrea lindenhout gaat via het Entreeteam: T026 354 33 11 en E entreeteam@lindenhout.nl .
entrealindenhout.nl
communicatie@entrealindenhout.nl
Arnhem: 026 354 33 33 Ubbergen: 024 381 61 11